Đỉnh cao chọi gà Thái Lan

Đỉnh cao chọi gà Thái Lan

  • 26/06/2017

Những chiến kê Thái Lan đã được nhắc đến từ lâu là rất hiếu chiến, với biệt tài đá đòn, đã ai chơi gà Thái Lan hẳn rất rõ về chúng. Những chú gà này thường được sư kê chăm bẵm rất kĩ...

Đọc tiếp